WHAT DO YOU NEED TO FEEL MORE AT HOME IN LJUBLJANA? // KAJ POTREBUJETE, DA SE BOSTE V LJUBLJANI POČUTILI BOLJ DOMA?

WHAT DO YOU NEED TO FEEL MORE AT HOME IN LJUBLJANA? // KAJ POTREBUJETE, DA SE BOSTE V LJUBLJANI POČUTILI BOLJ DOMA?

DECIDIM Ljubljana

[ENG] WHAT DO YOU NEED TO FEEL MORE AT HOME IN LJUBLJANA?

DECIDIM is a pilot e-participation platform aimed at increasing the political voice of migrants living in the municipality of Ljubljana.

We are collecting ideas that would enhance the lives of migrants in Ljubljana.

You are invited to share your ideas on DECIDIM: https://ljubljana.participation.works/

How to participate:

  1. Register on the website
  2. Click button “SHARE YOUR IDEA”
  3. Click button “SEE ALL PROPOSALS”
  4. Click button “NEW PROPOSAL”
  5. Create your proposal

The accepted proposals will be shared with the Municipality of Ljubljana.

The platform is available in 13 languages. Choose yours!

DECIDIM Ljubljana is also an app you can download when registering on the site.

For further questions: Katja Utroša 070 672 279 

 

[SLO] KAJ POTREBUJETE, DA SE BOSTE V LJUBLJANI POČUTILI BOLJ DOMA?

DECIDIM je pilotna platforma za e-participacijo, namenjena povečanju političnega glasu migrantov, ki živijo v mestni občini Ljubljana.

Zbiramo ideje, ki bi izboljšale življenje migrantov v Ljubljani.

Vabljeni, da delite svoje ideje tukaj: https://ljubljana.participation.works/

Kako sodelovati:

  1. Registriraj se na spletni strani.
  2. Klikni gumb »DELITE SVOJO ZAMISEL«
  3. Klikni gumb »GLEJ VSE ZAMISLI«
  4. Klikni gumb »NOVA ZAMISEL«
  5. Ustvari svojo zamisel.

Sprejete zamisli bodo predstavljene Mestni občini Ljubljana.

Platforma je v 13ih jezikih. Izberi svojega!

DECIDIM Ljubljana je tudi aplikacija, ki si jo lahko namestiš, ko se registriraš na spletni strani.

Dodatne informacije: Katja Utroša 070 672 279

 

 

 

EMVI logo Co-Funded by the EU