Družina sprejeta v azilni postopek

Družina sprejeta v azilni postopek

printscreen-dokaz

Čas in kraj: 13. 9. 2018, lokacija ni bila poslana.

Vodenje postopkov: Ni znano.

Kaj se je zgodilo z osebami: Mož, žena in 9-mesečni dojenček, bili so sprejeti v azilni postopek.

 

Kaj se je dogajalo:

Nekaj čez 15. uro se je javil mož alžirske družine, ki se je nahajala na območju Slovenije. Njegova žena naj bi bolehala za rakom na dojki, potovala sta skupaj z 9-mesečnim dojenčkom. Zaradi strahu pred deportacijo na Hrvaško in nato v BiH, niso poslali lokacije in sami niso želeli klicati policije. Ker so želeli, da prostovoljci kontaktirajo policijo, je bila obveščena policijska postaja Črnomelj. Družina z dojenčkom je preživela noč zunaj, po prepričevanju so naslednji dan pristali, da bodo sami poklicali policijo. 15. 9. se je družina javila iz kampa (po vsej verjetnosti Logatec).

 

ENGLISH:

Time and place: 13 September 2018, location was not sent.

Reception procedures at: not known

What happened to people: A husband and wife with a 9-month-old baby were able to apply for asylum

Description of the events: A little after 3 p.m. the alarmphone was contacted by an Algerian family, who was in the territory of Slovenia. The husband called, his wife was supposed to be suffering from breast cancer and they were travelling with a 9-month-old baby. Due to fear of deportation to Croatia and then to BiH, they didn't send their location and also refused to call the police. Because they made a request for volunteers to contact the police, Police station Črnomelj was informed. The family spent the night outside, after some persuasion the next day they agreed to call the police themselves. On September 15, the family contacted us from a refugee camp (most likely in Logatec).