Nasilni izgon (push-back) 12 oseb: Slovenija-Hrvaška

Nasilni izgon (push-back) 12 oseb: Slovenija-Hrvaška

printscreen-dokaz

Čas in kraj: 11. 9. 2018, Preloka v bližini Vinice.

Vodenje postopkov: Policijska postaja Črnomelj

Kaj se je zgodilo z osebami: Policisti PP Črnomelj so prijeli skupino 15 oseb iz Afganistana, Irana in Pakistana. 3 mladoletne osebe so spustili naprej v azilni postopek, 12 drugim je bila pravica do azila onemogočena in so bili vrnjeni na Hrvaško.

Kaj se je dogajalo:

11. 9. 2018 je telefonsko številko kontaktirala skupina 15 ljudi iz Afganistana, Irana in Pakistana, ki je okoli 11. ure dopoldan prečkala mejo v bližini kraja Preloka pri Vinici, ki se nahaja pod pristojnostjo PP Črnomelj. V skupini so bile tudi družine in mladoletni. V jutranjih urah se je skupina javila na telefon. Ko je bilo pojasnjeno, da je zgolj policija pristojna za azilne postopke in je neposredna pomoč lahko kazniva, so sporočili, da lahko kontaktiramo policijo. Okoli pol dvanajste ure so bili o prisotnosti skupine in njihovi nameri za azil prek elektronske pošte obveščeni PP Črnomelj, Varuh človekovih pravic in PIC. Med četrto in peto uro popoldan je skupina poklicala tudi urgentno številko policije, kjer so jim svetovali, naj se premaknejo k najbližji cesti, da jih bo lahko opazila patrulja. Čez tri dni se je oseba, ki je bila v komunikaciji, javila iz azilnega kampa v Ljubljani. Izmed 15 oseb v skupini je policija 3 mladoletne spustila naprej v azilni postopek, 12 oseb pa je vrnila na Hrvaško.

 


Push-back of 12 people : Slovenia - Croatia
 

Time and place: 11 September 2018, Preloka near Vinica

Reception procedures at: Police station Črnomelj

What happened to people: Policemen from Police station Črnomelj caught a group of 15 people from Afghanistan, Iran and Pakistan. 3 minors were allowed to apply for asylum, other 12 were denied to claim asylum and were returned to Croatia

Description of the events: On 11 September 2018 a group of 15 people from Afghanistan, Iran and Pakistan contacted the alarmphone; at around 11. a.m. they crossed the border in Preloka near Vinica, which is under the jurisdiction of Police station Črnomelj. The group, in which there were also families and minors, at first contacted the number of PIC (Legal-Informational Centre for NGOs), but they refused to mediate between them and the police station because of the controversy and pressure in the social media. We were allowed to contact the police, after it was explained that only the police is responsible for dealing with asylum procedures and a direct help to migrants may be considered a criminal offense. Around 11.30 a.m., Police station Črnomelj, Human Rights Ombudsman and PIC were informed via e-mail about the location of the group and their intention to apply for asylum. Between the hours of 4 and 5 p.m., the group also called the police emergency number and they were advised to move to the nearest road, so that the patrol could spot them. Three days later one person from the group contacted us from the Asylum Home in Ljubljana. Of the 15 people in the group, 3 minors were allowed to apply for asylum, 12 were returned to Croatia.