Deportacija iz Slovenije na Hrvaško

Deportacija iz Slovenije na Hrvaško

printscreen-dokaz

Čas in kraj: 3. 10. 2018, Pirče pri Kostelu

Vodenje postopkov: PP Črnomelj

Kaj se je zgodilo z osebami: 1 oseba, deportacija na Hrvaško, tam sprejeta v azilni postopek.

Kaj se je dogajalo: 3. 10. se je okoli 21.00 javila ena oseba iz Alžirije, ki se je nahajala v okolici Pirč pri Kostelu. Na željo klicatelja so bile o njeni nameri za zaprositev za azil obveščeni pristojni organi. Prek elektronske pošte so bili obveščeni PP Kočevje, Generalna policijska postaja in Amnesty International. Oseba je bila deportirana na Hrvaško, tam ji je bilo omogočeno zaprositi za azil.

 

Deportation from Slovenia to Croatia
 

Time and place: 3 October 2018, Pirče pri Kostelu

Reception procedures at: Police station Črnomelj

What happened to people: 1 person was deported to Croatia and was able to apply for asylum there

Description of the events: On 3 October, at around 9 p.m., a person from Algeria contacted the alarmphone. The caller was located in the vicinity of Pirče pri Kostelu and at their request, the authorities were informed of the intention to apply for asylum. Police station Kočevje, General Police Directorate and Amnesty International were notified via e-mail. The person was deported to Croatia, but allowed to apply for asylum there.