Deset oseb sprejetih v azilni postopek. Ena verižno vrnjena (pushback) v BiH

Deset oseb sprejetih v azilni postopek. Ena verižno vrnjena (pushback) v BiH

printscreen-dokaz

Čas in kraj: 27. 10. 2018, Cesta med Balkovci in Preloko

Vodenje postopkov: PP Črnomelj

Kaj se je zgodilo z osebami: 11 oseb (10 oseb iz Irana sprejetih v azilni postopek, 1 oseba iz Afganistana verižno vrnjena v BiH)

Kaj se je dogajalo: Okoli 13.30 popoldan 27. 10. se je javila skupina 11ih oseb iz Irana in Afganistana. Sporočili so svoja imena in lokacijo, Info Kolpa je nato obvestila PP Črnomelj o njihovi lokaciji. V skupini so bili 4 mladoletniki, policija je 10 oseb iz Irana sprejela v azilni postopek. Ena oseba (17-letnik iz Afganistana) je bila ločena od skupine na policijski postaji, kjer so ji onemogočili zaprositi za azil, nato pa je bila vrnjena na Hrvaško in potem v BiH.

 

Asylum procedure for 10 people, one person returned (push-back) to BiH

Time and place: 27 October 2018, the road between Balkovci and Preloka

Reception procedures at: Police station Črnomelj

What happened to people: 10 people from Iran have been granted access to an asylum procedure, 1 person from Afghanistan returned to BiH

Description of the events: At around 1.30 p.m., a group of 11 people from Iran and Afghanistan contacted the alarmphone, they told their names and location; Info Kolpa then informed Police station Črnomelj about their location. There were four minors in the group, the police started the asylum procedure for 10 people from Iran. At the police station one person (a 17-year-old from Afghanistan) was separated from the group, he was prevented from applying for asylum, deported to Croatia and then to BiH.