Izgubljen stik s šestimi prosilci za azil na območju Slovenije

Izgubljen stik s šestimi prosilci za azil na območju Slovenije

printscreen-dokaz

Čas in kraj: 30. 9. 2018, okolica Dalnjih Njiv

Vodenje postopkov: PP Črnomelj

Kaj se je zgodilo z osebami: 6 oseb iz Iraka, ni znano.

Kaj se je dogajalo: 30. 9. se je ob pol desetih zjutraj javila skupina šestih oseb iz Iraka, med njimi sta bila tudi dva mladoletnika. Sporočili so, da se nahajajo v bližini Dalnjih Njiv, na njihovo željo pa je bila obveščena PP Črnomelj, prav tako je bila na policijsko postajo posredovana njihova kontaktna številka. Javili so, da že dlje časa niso imeli hrane in da so izčrpani. Obveščena sta bila tudi Varuh človekovih pravic in Amnesty International. Okoli 15.30 je klicatelj javil, da je prišla policija. Od 16.00 se niso več javljali, prav tako je bila njihova številka neaktivna. Kaj se je z njimi zgodilo in ali so bili sprejeti v azilni postopek, ni znano.

Time and place: 30 September 2018, the vicinity of Dalnje Njive

Reception procedures at: Police station Črnomelj

What happened to people: 6 people from Iraq, what happened to them is not known

Description of the events: On 30 September, at about 9.30 a.m. the alarmphone was contacted by a group of six people from Iraq, including two minors. They reported that they are located somewhere near Dalnje Njive and they wish for us to contact the police station, they also said they've been without food for a while and they are exhausted. We informed the Police station Črnomelj and the group's contact number was sent, also the Ombudsman and Amnesty International were informed. At around 3.30 p.m. the caller reported that the police arrived. Afterwards the alarmphone has not been contacted by them and their number was inactive. What happened to them or whether they were allowed to apply for asylum is not known.