Nasilni izgon (push-back) Slovenija-Hrvaška-BiH: 3 osebe

Nasilni izgon (push-back) Slovenija-Hrvaška-BiH: 3 osebe

printscreen-dokaz

Čas in kraj: 23. 9. 2018, med Vinico in Sinjim Vrhom

Vodenje postopkov: PP Črnomelj

Kaj se je zgodilo z osebami: 3 osebe iz Irana, iz Slovenije izgnani na Hrvaško in potem v BiH.

Kaj se je dogajalo: Okoli 17.00 se je javila skupina treh oseb iz Irana. Skupina se je nahajala na območju pristojnosti PP Črnomelj in ko je klicatelj to potrdil, so o njihovi lokaciji in nameri za zaprositev za azil bili obveščeni PP Črnomelj, Varuh človekovih pravic in Amnesty International. Prav tako jim je bila posredovana kontaktna številka skupine. Čez dva dni se je skupina javila iz Velike Kladuše v BiH. Slovenska policija jih je po obravnavi izročila hrvaški policiji, nato so bili verižno vrnjeni v BiH. Na PP Črnomelj so jim vzeli 230 evrov globe zaradi prekrška ilegalnega prehoda meje, nato pa opravili kolektivni izgon.

 

Push-back Slovenia - Croatia - BiH : 3 people
 

Time and place: 23 September 2018, somewhere between Vinica and Sinji Vrh

Reception procedures at: Police station Črnomelj

What happened to people: 3 persons from Iran were pushed back from Slovenia to Croatia and then expelled to BiH

Description of the events:  Around 5 p.m. a group of three people from Iran contacted the alarmphone, they were located in the area that is under the jurisdiction of Police station Črnomelj. After confirming their location Police station Črnomelj, Ombudsman and Amnesty International were informed (about the location and their intention to apply for asylum). They have also received the group's contact number. Two days later the three people from Iran called the alarmphone again - from Velika Kladuša in BiH. After the reception procedures, the Slovenian police handed them over to the Croatian police, and then they were returned to BiH. At Police station Črnomelj 230 euros was taken from them – a fine for illegal border crossing, and then a collective expulsion took place.