Nasilni izgon (push-back) Slovenija-Hrvaška-BiH: 5 oseb

Nasilni izgon (push-back) Slovenija-Hrvaška-BiH: 5 oseb

printscreen-dokaz

Čas in kraj: 3. 10. 2018, Mali Nerajec

Vodenje postopkov: PP Črnomelj

Kaj se je zgodilo z osebami: 5 oseb, deportirani na Hrvaško in nato v BiH

Kaj se je dogajalo: 32 3. oktobra ob 11.00 dopoldan se je javila skupina petih oseb, ki so se nahajale na območju pristojnosti PP Črnomelj. Po potrditvi, da se njihova lokacija javi varnostnim organom, je bilo zaradi slabih izkušenj s PP Črnomelj sporočeno PP Krško in PMP Dragonja, kje se nahaja skupina. Prav tako sta bila obveščena Varuh človekovih pravic in Amnesty International. Skupino je kasneje ujela policija, nato so bili prek Hrvaške verižno vrnjeni v BiH.

 

Push-back Slovenia - Croatia - BiH: 5 people

Time and place: 3 October 2018, Mali Nerajec

Reception procedures at: Police station Črnomelj

Who: 5 people deported to Croatia and then to BiH

Description of the events: At 11 a.m. the alarmphone was contacted by a group of five people, located in the area under the jurisdiction of Police station Črnomelj. After they've agreed we forward their location to the organs of state security, Police station Krško and Border police station Dragonja were informed - considering bad past experience with Police station Črnomelj. The Ombudsman and Amnesty International were also informed. The group was later caught by the police, then returned to BiH through Croatia.