Štiri osebe sprejete v azilni postopek

Štiri osebe sprejete v azilni postopek

printscreen-dokaz

Čas in kraj: 21. 9. 2018, Sečovlje

Vodenje postopkov: PMP Dragonja

Kaj se je zgodilo z osebami: 4 osebe, sprejeti v azilni postopek.

Kaj se je dogajalo:21. 9. nekaj pred polnočjo se je javila skupina 4 oseb iz Alžirije, po prestopu v Slovenijo v bližini Sečovelj. Osebe so poslale svoja imena in rojstne datume. Klicatelj je prek glasovnega sporočila sporočil, da je bolan. Več dni so bili na poti peš. Poslana je bila tudi lokacija, zato so bile obveščene PMP Dragonja, PP Piran, pisarna Varuha človekovih pravic in pisarna Amnesty International. Čez dva dni so klicatelji sporočili, da so bili sprejeti naprej in se nahajajo v zaprtem oddelku azilnega kampa v Ljubljani.

ENGLISH:
 

Time and place: 21 September 2018, Sečovlje

Reception procedures at: Border police station Dragonja

What happened to people: For 4 people asylum procedure has been started

Description of the events: On September 21st just before midnight, a group of four people from Algeria contacted the alarmphone, after crossing the border to Slovenia somewhere near Sečovlje. They have sent their names and birth dates. The caller told us through a voice message that he was ill, they've been walking for several days. They also sent their exact location, so Border police station Dragonja, Police station Piran, Ombudsman's Office and Amnesty International were informed. In two days the callers reported that they have been accommodated in the closed section of the refugee camp in Ljubljana.