Skupni prostor za dostojno vključevanje v družbo - projekt

Skupni prostor za dostojno vključevanje v družbo - projekt

 

ACF

 

 

Skupni prostor za dostojno vključevanje v družbo

Razpis: Javni poziv za male projekte

Trajanje projekta: Marec 2022 - februar 2023

Vrednost projekta: 20.000

Projekt naslavlja pomanjkljivo infrastrukturo za pomoč osebam, ki se v Sloveniji soočajo z težavami pridobitve legalnega statusa za prebivanje, težavnimi azilnimi postopki, ali pa se kot državljani drugih držav, ki so svoj status za prebivanje na novo uredili, ne znajdejo v socialnovarstvenem, zaposlitvenem in zdravstvenem sistemu. Prakse državnih institucij na tem področju so v mnogočem pomanjkljive in sistemsko problematične, predvsem pa ne omogočajo, da pri postopkih aktivno sodelujejo migranti sami. S projektom želimo dodatno okrepiti zagovorniško dejavnost na področju spoštovanja temeljnih pravic ljudi, ki nimajo urejenega statusa za prebivanje, na način, da omogočimo prostor, kjer bodo tisti, ki se soočajo s sistemskimi ovirami pri urejanju svojega bivanja, sami spregovorili o težavah, s katerimi se soočajo.

Z vzpostavitvijo stalne info-pisarne, organizacije delovnih sestankov, rednih skupščin in izvedbo javnih dogodkov bomo izvajali zagovorniško dejavnost na področju migracij. Vzpostavili smo svetovalno pisarno z rednimi uradnimi urami, v okviru katerih bomo organizirali možnosti pridobivanja informacij v zvezi z azilnimi postopki, zagotavljali pomoč pri urejanju postopkov legalizacije bivanja, izvajali razdelitev donacij, nudili pravno svetovanje in skupaj iskali možnosti skupnega reševanja težavnih situacij.  Z izvajanjem neposrednih oblik pomoči je namreč mogoče izvajati monitoring nad postopki državnih organov in spremljati izvajanje uradnih postopkov določenih z zakonskimi ali podzakonskimi akti. Prav tako pomoč v aktualni stiski omogoča, da po času, ko oseba reši svoj individualni problem, le-ta vstopi v dejavnost zagovorništva na način kolektivne akcije in opozarjanja na sistemske kršitve in pomanjkljivosti. 

Prav tako bomo preko priprave in objave poročila o stanju zaščite temeljnih pravic migrantov v Sloveniji, organiziranja skupščin – na katerih bi potekala tudi organizacija zagovorniških akcij tako, da bi vodilno vlogo reprezentacije prevzeli migranti sami – in dveh tiskovnih konferenc na temo iz področja opozarjanja na kršitve v uradnih postopkih na meji in/ali razmer v državnih institucijah pri oskrbi prosilcev za azil, opozarjali in skušali vplivati na škodljive zakonske spremembe kot sta jih med drugim uvedla sprememba Zakona o mednarodni zaščiti in Zakona o tujcih.

FB povezava organizacije: Infokolpa – https://www.facebook.com/infokolpa , KD Gmajna – https://www.facebook.com/kdgmajna, ACF Slovenia https://www.facebook.com/ActiveCitizensFundSlovenija/

 

 

Izvedene aktivnosti:

V pisarni redno izvajamo sestanke in skupščine, prav tako pa smo uspešno izvedli tri javne dogodke o migrantski in mejni tematiki. Enega smo izvedli na Srednji šoli v Mariboru, kjer smo dijakom predstavili splošno situacijo na slovensko-hrvaški meji in azilne postopke v Sloveniji. Drugega smo izvedli v prostorih pisarne, kjer je članica Infokolpe in raziskovalka migracij na Balkanu predstavila aktualno stanje v Bosni in Grčiji. Tretjega smo izvedli v Bistrici ob Sotli v sklopu lokalno organiziranega festivala Defencing, kjer smo migracijsko situacijo predstavili lokalnim obiskovalcem, ki živijo ob meji. Prav tako smo izvedli eno tiskovno konferenco, kjer smo opozarjali novo izvoljeno vlado o pushbackih na slovensko-hrvaški meji in sistemskih pomakljivosti azilne politike.