Projekti

EMVI Focus Groups: Is the Process of Integration a Political Struggle?

library_focus_group

In Ljubljana, on June 27 and 28, 2022, members of the EMVI project consortium Gmajna Cultural Association and Peace Institute held a series of 4 focus groups on a national level with 21 representatives from the Government Office for the Support and Integration of Migrants (UOIM), Human Rights Ombudsman of Slovenia, International Organization for Migration (IOM), UNHCR, the public institution for adult

POBUDA K SORAZMERNEMU UPOŠTEVANJU USPEŠNOSTI PRI OPRAVLJANJU IZPITA IZ SLOVENŠČINE

logos

Konec decembra 2019 je v bila sprejeta sprememba Zakona o urejanju trga dela, ki je za državljane tretjih držav med drugim uvedla dodaten pogoj opravljanja izpita iz slovenskega jezika na ravni A1, če hočejo ostati v registru Zavoda za zaposlovanje. Ukrep naj bi bil namenjen učinkovitejšemu vključevanju oseb na trg dela in jih spodbudil k aktivnemu iskanju zaposlitve. V praksi to pomeni, da mora oseba s tujim državljanstvom izpit opraviti v roku dvanajstih mesecev po vključitvi v aktivno iskanje zaposlitve na Zavodu.

EMVI - Empowering Migrant Voices on Integration and Inclusion Policies

EMVI logo

Migrant organisation Kulturno društvo Gmajna is a partner in the project Empowering Migrant Voices on Integration and Inclusion Policies (EMVI), which aims at enabling and upscaling the participation of migrants in the design and implementation of policy areas that directly affect migrants in Austria, Germany, Greece, Italy, and Slovenia.